Zgjedhjet 2019

Urime rezultati i zgjedhjeve Gjilan!

Procesi ka qenë mirë i organizuar nga KKZ-ja,me vërejtje të vogla teknike dhe që identifikon Gjilanin si një komunë me traditë në organizim të mirë të zgjedhjeve.

Poashtu edhe institucionet tjera Prokuroria,Policia,institucionet lokale etj,kanë kryer obligimet e tyre në mënyrën më të mirë konformë përgjegjësive të tyre!

Urime fituesit të zgjedhjeve LVV-së,duhët të mësohemi të pranojmë vullnetin e qytetarëve si do që të jetë ai sepse kjo e identifikon Gjilanin si një qytet me traditë demokratike.

You Might Also Like