ARSIMI

Drejtues të Fakulteti Ekonomik kanë organizuar takim me përfaqësues të bizneseve

Lexo më shumë ...

ARSIMI

Gjimnazi “Kuvendi i Lezhës” në Viti bëhet me Qendër për Karrierë dhe Ndërmarrësi

Lexo më shumë ...

ARSIMI

STUDENTËT NGA UNIVERSITETI ZUG TË ENTUZIAZMUAR ME UKZ-në

Lexo më shumë ...

ARSIMI

Studentët e Universitetit ZUG mirëpriten nga studentët e UKZ-së

Lexo më shumë ...

ARSIMI

Universiteti i Gjilanit “Kadri Zeka” filloi vitin e ri akademik 2019/2020

Lexo më shumë ...

ARSIMI

Po mbahen provimet pranuese në Universitetin “Kadri Zeka”

Lexo më shumë ...

ARSIMI

Universiteti “Kadri Zeka” hap konkurs plotësues për pranim të studentëve

Lexo më shumë ...

ARSIMI

Ngritja e nivelit të të mësuarit, përmes motivimit

Lexo më shumë ...

ARSIMI

Zgjerohet pilot projekti i UKZ-së ‘’Më shumë se një mësues për ciklin fillor’’

Lexo më shumë ...

ARSIMI

ECO-Education Center Oxford akreditohet nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

Lexo më shumë ...