Bujqësi

Në Viti u ndanë rezervuar uji, bimë mjekuese aromatike dhe fidane të dredhëzës për fermerët

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Gjilani furnizon me farë për mbjelljet pranëverore 572 fermerët aplikues

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Në Gjilan nis sesioni i dytë i trajtimit të fermerëve në kuadër të të projektit ndërkufitar Gjilan-Kumanovë

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Komisioni Evropian prezantoi në Gjilan sesionin informues për grantet IPA në bujqësi

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Thirrje për Propozime për Skemën e Granteve

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Pemëtarët vitias pranojnë 74 arka druri njëtonshe

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Komuna ndanë 50 shpërndarse plehu për fermerët vitias

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Gjilani subvencionon 847 fermerë për mbjelljet vjeshtore

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Fermerëve vitias iu shpërndanë 88 bidona për qumësht

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Hapet tregu mobil dhe koperativa bujqësore në Kmetoc të Gjilanit

Lexo më shumë ...