Bujqësi

Gjilani shpërndan 35 krerë lopë për fermerët, kosto 100 mijë euro

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Gjilani shpërndan farë gruri për 940 fermerë

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Në fshatin Debellde të Vitisë për herë të parë shënohet Dita e Patates

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Mekanizëm bujqësor për 60 fermerë

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Hamdi Hasani nga Debelldeu i Vitisë  fermer më i dalluar në kultivimin patates, kërkon me shumë mbeshtetje me subvencione nga  Institucionet qendrore dhe komunale

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Gjilani shpërdan pesë krerë gjedhesh për farmerët, donacion i shkollës së agrobiznesit

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Në tokat bujqësore të Komunës së Vitisë, sivjet ka për gati 20 përqind më pak grurë se vitin e kaluar

Lexo më shumë ...

Bujqësi

22 fermerë vitias pajisen me mekanizëm për zhvillim të bletarisë

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Në Viti u ndanë rezervuar uji, bimë mjekuese aromatike dhe fidane të dredhëzës për fermerët

Lexo më shumë ...

Bujqësi

Gjilani furnizon me farë për mbjelljet pranëverore 572 fermerët aplikues

Lexo më shumë ...