Zgjedhjet 2017

Trajnimet profesionale krijojnë lehtësira për punësimin e të rinjve

Në vazhdën e vizitave që kryetari Pajaziti ka bërë në bizneset e Gjilanit, sot vizitoi edhe kompaninë për përpunimin e llamarinës “Mehuka”.

Problemin kryesor që kjo kompani e ka është mungesa e shkollave profesionale të lëmive të ndryshme. Trajnimet profesionale krijojnë lehtësira për punësimin e të rinjve.
Zenun Pajaziti u zotua se do t’a aktivizojë Qendrën për Aftësim Profesional dhe do të ndajmë një fond për trajnimin e të rinjve dhe aftësimin e tyre për të gjitha lëmitë që u nevojitet bizneseve në Gjilan. Ata në të njëjtën kohë do të aftësohen nëpër kompanitë e juaja dhe do të paguhen nga fondi që do t’a krijojmë ne

You Might Also Like